Tükenmez kalem çıkmadan önce yazı yazmak çok meşakkatli bir işti. Dolmakalemler düzenli olarak mürekkep kabına batırılırdı ve sızıntı yapmaya meyilliydiler.Ayrıca Hint mürekkebi (Çin’de icat edilmiştir) sayfada yavaş kururdu. Bu sorunlar ilk kez 30 Ekim 1888’de tabakhaneci John J.Loud’un yaptığı patent başvurusuyla onaylandı. Loud, ucunda döner küçük bir top olan ve haznesinden bu uca sürekli mürekkep More >