Kalemin tarihi yazınınkinden de eskidir.İlk insanlar sivriltilmiş çakmak taşları ile hayvan kemiklerinin üstüne resim kazırlardı.Türkçeye Arapçadan geçen kalem sözcüğünün kaynağı ‘kamış’ anlamına gelen eski Yunanca ‘kalamos’ sözcüğüdür. Mısır,Yunan ve Roma medeniyetlerinde saz ve bambu gibi bitkilerin içi boş saplarından yapılmış kamış kalemler kullanılırken,Ortaçağda kağıdın üretimi ile beraber,kaz,kuğu,karga gibi kuşların kanatlarındaki tüylerin mürekkebe daldırılması şeklinde kullanılan More >