Fatih İlçesi’nde,kuzeyde Tahtakale,güneyde Kapalıçarşı,doğuda Mahmutpaşa,Batıda Fuat Paşa Caddesi ve İstanbul Üniversitesi merkez binası ve bahçesi ile sınırlı eski semt. Semtin kuruluşunun II.Mehmed (Fatih) dönemine (1451-1481) kadar gittiği sanılmaktadır.Semte adını da vermiş olan Mercan Ağa’nın kimliği tartışmalıdır.Kimi kaynaklarda,Mercan’da bir cami,çeşme ve sıbyan mektebi yaptırmış olan Mercan Ağa’nın Fatih’in darüssaade ağalarından olduğu yer almaktadır.Hadika,Mercan’daki Mercan Ağa Camii’nin More >